Energetische Therapie 

Het eerste consult is de anamnese/intake. In de anamnese wordt, naast je persoonsgegevens, vastgelegd wat je klachten zijn en wat daarbij je hulpvraag is. Door middel van therapeutische gesprekken bekijken we samen de basis van deze klachten het eerste deel van het consult. Het tweede deel van het consult besteden we aandacht aan de energetische behandeling. In de vervolgafspraken evalueren we samen hoe de tijd tussen de twee afspraken is gegaan met daarop volgend de energetische behandeling.

In sommige gevallen is het alleen het bewust worden van bepaalde patronen en deze te doorbreken. 

Wat is energetische therapie en energetische behandeling:

 

De energetische therapie werkt vanuit het holistisch mensbeeld (de mens in het geheel, niet alleen het ziektebeeld). Zo heeft een energetisch therapeut de overtuiging dat de mens, rondom het fysieke lichaam, omgeven is door een subtiel energetisch veld. Dit subtiel energetisch veld is een groeistructuur die cellulaire processen leid vanaf een hoger energetisch niveau. Ik ervaar en neem waar dat dit energiesysteem structurele gegevens bevat met informatie omtrent het functioneren van het organisme.

 

Uitkomsten van experimenteel wetenschappelijk onderzoek ondersteunen deze overtuiging. Ook hebben deze onderzoeken aangetoond dat een afwijkende ordening in het subtiel-energetisch veld uiteindelijk tot verstorende veranderingen op cellulair niveau van het fysieke lichaam kan voeren. Hierdoor kenmerkt de energetische therapeut zich met een geheel eigen methode van behandeling van cliënten.

 

Hoe gaat de behandeling:

 

De behandeling bestaat uit het bewerken en/ of corrigeren (met de handen) van het subtiel-energetisch veld of het overdragen van 'helende' energie. Door het teveel aan energie weg te nemen of een tekort in het energieveld aan te vullen ontstaat er evenwicht. Dit evenwicht zal leiden tot verbetering van de gezondheid van de cliënt. 

 

Door praktijkervaringen zijn we de overtuiging toegedaan dat de gezondheidsituatie van cliënten zowel in geestelijke als in lichamelijke zin positief kunnen beïnvloeden.

 

Er wordt aangeraden bij ziekte uw arts te raadplegen en de begonnen behandeling bij uw arts niet te stoppen. Dit is een complementaire behandeling die prima naast de reguliere behandeling kan.

energetisch therapeut Helmond