HSP (high sensitive)

Hoogsensitief persoon of hsp is een term uit de psychologie die in 1996 werd geïntroduceerd door de Amerikaanse psychologe dr. Elaine N. Aron. Vaak wordt hoogsensitiviteit verkeerd geïnterpreteerd als een stoornis, terwijl het een normaal verschijnsel is.

Aron concludeert dat uit meerdere onderzoeken blijkt dat bepaalde mensen sterker geprikkeld worden dan gemiddeld. In interne zin zijn hsp'ers gevoeliger voor emoties, pijn, genot en andere lichamelijke en geestelijke ervaringen. In externe zin zijn hsp'ers niet alleen gevoeliger voor geluiden en geuren en voor visuele en tactiele stimulatie, maar nemen zij ook meer indrukken op, waardoor zij zich eerder en meer bewust zijn van details en het aantal mogelijke scenario's die een omgeving in zich bergt. Hsp'ers zijn daardoor meer alert op mogelijke gevaren en zijn eerder geneigd tot het overdenken en inschatten van situaties wat volgens Aron door collega's vaak ten onrechte als verlegenheid en geremdheid wordt beschouwd.

Ook zijn hsp'ers geneigd tot minder sociale omgang en assertiviteit, volgens Aron niet omdat ze verlegen of weinig sociaal zijn, maar als gevolg van noodzakelijke aanpassing aan hun eigenschap die hen noopt voorzichtiger met zichzelf en hun omgeving om te gaan. Tevens zijn hsp'ers vanwege hun opmerkingsvermogen meer geneigd tot empathie en zijn zij, met name een rustige omgeving, in staat om informatie beter dan gemiddeld in zich op te nemen en tot in alle details en nuances uit te werken.

In praktische zin is het belangrijk dat hsp'rs zich bewust worden van die eigenschap en dat ze hun levenswijze daaraan kunnen aanpassen. 

Hieronder kun je, wanneer je in twijfel ben of je een HSPersoon bent, een korte zelftest doen van Elaine Aron. Je kunt zien hoe waarschijnlijk het is dat je hoogsensitief bent.

Moeite met de omgang van hoogsensitiviteit?

Kom langs en leer het inzetten als kracht!

energetisch therapeut Helmond